Privacyverklaring

19 november 2023 

Mensen betrokken bij een touwtrekwedstrijd.

Bij de verwerking van persoonsgegevens werkt JNA Sportdrinks B.V. conform de eisen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat we: 

 • onze doeleinden duidelijk specificeren voordat we persoonlijke gegevens verwerken, door gebruik te maken van deze privacyverklaring; 
 • onze verzameling van persoonlijke gegevens beperken tot alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; 
 • eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming vereist is; 
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonlijke gegevens te beschermen en wij eisen hetzelfde van partijen die namens ons persoonlijke gegevens verwerken; 
 • je recht op toegang tot, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens in ons bezit respecteren. 

JNA Sportdrinks B.V. is de verantwoordelijke voor alle gegevensverwerkingen. In deze privacyverklaring leggen we uit wat voor soort persoonlijke gegevens we verzamelen en voor welke doeleinden binnen onze website www.yangasportswater.com. We raden je aan deze zorgvuldig te lezen. 

Als je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens, vind je de contactgegevens van JNA Sportdrinks B.V. aan het einde van deze privacyverklaring.  

Contactformulier 
Je kunt ons contactformulier gebruiken om vragen te stellen of een verzoek in te dienen. 

Hiervoor gebruiken we je naam en adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en het bericht dat je naar ons wilt sturen. We hebben deze gegevens nodig vanwege onze overeenkomst met jou. We bewaren deze informatie totdat we er zeker van zijn dat je tevreden bent met ons antwoord en zes maanden daarna. Op deze manier kunnen we gemakkelijk toegang krijgen tot de informatie voor het geval je nog vragen hebt en kunnen we onze klantenservice trainen om nog beter te worden. 

Locatiegegevens 
Wij kunnen locatiegegevens verzamelen en gebruiken om je ervaring met onze diensten te verbeteren. Het is echter belangrijk om te weten dat we je locatie niet traceren via GPS. In plaats daarvan vertrouwen we op de informatie die je browserinstellingen ons geven, in het bijzonder je tijdzone. 

Deze locatiegegevens en andere gegevens kunnen ook worden opgeslagen en verwerkt door de aanbieder van de navigatie-/kaartsoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door bijvoorbeeld Google of Apple zelf. We hebben geen controle over hun acties. We raden je aan de toepasselijke privacyverklaring van de betreffende provider te lezen. 

Gegevens verstrekken aan derden 
Behalve de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, verstrekken wij onder geen enkele omstandigheid je persoonlijke gegevens aan andere bedrijven of organisaties, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld wanneer de politie toegang eist tot persoonlijke gegevens in geval van een vermoeden van een misdrijf). 

Onze website bevat knoppen voor sociale media. Deze knoppen worden gebruikt door de leveranciers van deze services om je persoonlijke gegevens te verzamelen.   

Statistieken 
Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website. 

Cookies 
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden waarin we informatie kunnen opslaan, zodat je die informatie niet opnieuw hoeft in te vullen. We kunnen ze ook gebruiken om te zien of je ons opnieuw bezoekt. 

De eerste keer dat je onze website bezoekt, krijg je een melding met uitleg over onze cookies en vragen we je toestemming voor het gebruik van deze cookies. 

Je kunt het gebruik van cookies uitschakelen via de instellingen van je browser, maar sommige delen van onze website werken daardoor mogelijk niet goed. 

Google Analytics 
Wij gebruiken Google Analytics om bezoekers op onze website te volgen en om rapporten te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. We hebben de gegevensverwerkingsovereenkomst van Google geaccepteerd. We staan Google niet toe om via Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten en we anonimiseren de IP-adressen niet. 

Beveiliging 
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. We nemen onze verantwoordelijkheid voor de veiligheid van je persoonsgegevens. We vernieuwen onze beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens veilig op te slaan en bij te houden wat er mis zou kunnen gaan. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Wij behouden ons het recht voor deze verklaring te wijzigen. We raden je aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. 

Inzage en wijziging van je gegevens 
Je kunt altijd contact met ons opnemen als je vragen hebt over ons privacybeleid of als je je persoonlijke gegevens wilt inzien, wijzigen of verwijderen. 

Je hebt de volgende rechten: 

 • Recht op toegang: je hebt het recht om te zien welke persoonsgegevens we van je hebben verwerkt; 
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht om persoonlijke gegevens die wij over jou hebben verwerkt te rectificeren, als deze informatie (gedeeltelijk) onjuist is; 
 • Recht om een klacht in te dienen: je hebt het recht om een klacht in te dienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons, of tegen direct marketing; 
 • Recht om vergeten te worden: je kunt bij ons een verzoek indienen om persoonlijke gegevens die we van je hebben verwerkt te verwijderen; 
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: indien technisch mogelijk heb je het recht om ons te vragen je verwerkte persoonsgegevens over te dragen aan een derde partij; 
 • Recht op verwerkingsbeperking: je kunt bij ons een verzoek indienen om de verwerking van je persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken. 

Als je een van de bovenstaande rechten uitoefent, kunnen we je vragen om je te identificeren met een geldig identiteitsbewijs, om te bevestigen dat het jouw persoonlijke gegevens zijn. Als dat zo is, is het belangrijk dat je je burgerservicenummer en foto verbergt. 

We reageren meestal binnen 30 dagen op je verzoek. Deze termijn kan worden verlengd als het verzoek complex blijkt te zijn of gekoppeld aan een specifiek recht. Je krijgt bericht over een mogelijke verlenging van deze termijn. 

Klachten 
Als je een klacht wilt indienen over ons gebruik van persoonlijke gegevens, stuur dan een e-mail met de details van je klacht naar info@yangasportswater.com. We zullen elke klacht die we ontvangen onderzoeken en beantwoorden. 

Als je vindt dat we je niet op de juiste manier helpen, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit. Voor Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contactgegevens 
JNA Sportdrinks B.V. 
Weidehek, 46 
4824 AS Breda 
info@yangasportswater.com 

Disclaimer voor www.yangasportswater.com  

JNA Sportdrinks (KvK: 50530690), hierna te noemen Yanga sports water, verleent je hierbij toegang tot www.yangasportswater.com ('de website'), waar het teksten, afbeeldingen en ander materiaal publiceert voor informatieve doeleinden. Yanga sports water behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is vrijblijvend en vormt geen aanbod tot het aangaan van een overeenkomst. Overeenkomsten komen alleen tot stand door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de website.  

Beperkte aansprakelijkheid 

Yanga sports water spant zich maximaal in om de website zo vaak mogelijk te updaten en aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat de inhoud onvolledig of onjuist is. De materialen op de website worden aangeboden zonder enige garantie of aansprakelijkheid voor hun nauwkeurigheid. Deze materialen kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande mededeling van Yanga sports water. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van spel- en programmeerfouten. De website is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke fouten en er worden geen overeenkomsten gesloten op basis van dergelijke fouten. Yanga sports water neemt geen verantwoordelijkheid en wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hyperlinks naar websites of diensten van derden op de website.  

Auteursrechten  

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Yanga sports water. Het is niet toegestaan materialen te kopiëren, (verder) te verspreiden of op andere wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yanga sports water, behoudens eventuele afwijkingen in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.  

Overig  

Deze disclaimer kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd